Jak dodać formularz i go skonfigurować:

Utworzono: 2021-06-24
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-27
Liczba odwiedzin posta: 768

Formularze jak sama nazwa wskazuje służą do prostej komunikacji z użytkownikiem. Stosuje się je np.: do Tworzenia Ankiet bądź wysyłania do nas prostych wiadomości przez użytkownika. Przed Wstawieniem paragrafu "Formularz" najpierw Taki formularz trzeba utworzyć.

By to zrobić należy po zalogowaniu się do witryny z górnego czarnego Paska wybrać po kolei: Strona Główna > Formularze 

Pojawia nam się wtedy okno, którego fragment widzimy poniżej:Jeśli chcemy utworzyć nowy formularz klikamy przycisk "Dodaj nowy formularz" jeśli chcemy edytować zawartość już istniejącego formularz to klikamy wtedy jedną z nazw formularza z listy.

Gdy najedziemy na taki formularz kursorem pokazuje się nam wtedy przycisk "Pokaż wyniki". Po kliknięciu go pokazuje się nam Historia wypełnionego już formularza przez użytkowników. Ta funkcja może być bardzo przydatna podczas Tworzenia ankiet na naszej Stronie.

Poniższa Animacja pokazuje nam jakie przydatne informację pokażą się po kliknięciu Przycisku "Pokaż wyniki".Najpierw zaczniemy od wyjaśnienia z jakich elementów i opcji taki formularz może się składać:

 1. Wpisujemy nazwę formularza, dzięki której będziemy wiedzieli czego on dotyczy
 2. Przycisk służący do zapisywania wypełnionego formularza można wypełnić dowolnym tekstem. My jednak zalecamy by napis był adekwatny do informacji przekazywanej przez formularz. Np.: Jeśli chcemy, by użytkownik wiedział, że na coś głosuje to możemy wpisać Zagłosuj. Jeśli chcemy by użytkownik wiedział, że coś wysyła możemy wpisać Wyślij itd.
 3. Podaje pole tekstowe, które pozwala wybrać co chcemy by w tym polu było uzupełnione. To pole waliduje tekst i nie pozwala wysłać do nas formularza, jeśli przykładowo w miejscu gdzie użytkownik powinien wpisać E-mail wpisze coś innego. Witryna poinformuje użytkownika, że wpisał coś niepoprawnie.
 4. Ten przycisk wprowadza do formularza Pole wyboru, które jest rozwijaną listą.
 5. Po umieszczeniu tego pola w formularzu pozwalamy wysłać  jakiś tekst, wiadomość, bądź komentarz dotyczący formularza
 6. Te pole pozwala zaznaczyć dowolną ilość elementów w formularzu(Wszystkie lub żadną o ile nie zaznaczyliśmy pole wymagane)
 7. Jest to pole, w którym zaznaczony może być tylko jeden element.
 8. Umieszcza pole, które pozwala wybrać dzień w kalendarzu.
 9. Pole z nazwą wstawianego elementu, która wyświetla się później w formularzu
 10.  po zaznaczeniu tego checkboxa formularz nie zostanie do nas wysłany dopóki nie zostanie to pole wypełnione przez użytkownika
 11. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Pole tekstowe" pkt. 3 i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. 
 12. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Pole wyboru" pkt. 4  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. Każdą nową opcję wyboru oddzielamy przyciskiem Enter na klawiaturze.
 13. Pole pozwala wybrać co tutaj może wpisać użytkownik przed wysłaniem do nas formularza. Jest to tzw.: Walidacja     Ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji właściwości. Możemy walidować np.: mail, cyfry itd. Ta właściwość pojawia się przy "Pole tekstowe"  pkt. 11 po po wstawieniu przyciskiem pkt. 3
 14. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Duże pole tekstowe" pkt. 5  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. 
 15. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Pole wielokrotnego wyboru" pkt. 6  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami.  Każdą nową opcję wyboru oddzielamy przyciskiem Enter na klawiaturze.
 16. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Pole radio" pkt. 7  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami.  Każdą nową opcję wyboru oddzielamy przyciskiem Enter na klawiaturze.
 17. Przykład elementu "Pole tekstowe" pkt. 3 z Walidacją znaków Alfanumerycznych Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. 
 18. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Pole typu data" pkt. 8  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. 
 19. Pole to pojawia się po przyciśnięciu przycisku "Tekst" pkt. 20  i tutaj możemy go edytować. Po tym gdy na niego klikniemy pojawi się żółta chmurka z jego właściwościami. 
 20. Pole pozwala wstawić dla nas dowolny Tekst opisujący formularz, którego zawartość nie zostaje do nas wysłana po wypełnieniu formularza. Może być to jakaś informacja dla osoby wypełniającej nasz formularz

 

By wprowadzić nowe właściwości w żółtej chmurce klikamy poza chmurką.

 

Termin walidacja pochodzi od angielskiego słowa validate i oznacza — w kontekście informatycznym — sprawdzanie poprawności i zgodności z zadanymi kryteriami. Jest on stosowany w odniesieniu do danych pochodzących od użytkownika

Ważne jest jeszcze by pola w ustawieniach wypełnić poprawnie.
Poniżej wyświetlamy przykładowy obrazek z takimi Polami:

Pola przy których znajduje się czerwona gwiazdka "*" są istotne i przed wstawieniem paragrafu "Formularz" warto jest się upewnić czy są wypełnione poprawnie.

Po każdej zmianie klikamy przycisk  Zapisz  

 

Wstawianie paragrafu formularz

Gdy mamy już przygotowany formularz wystarczy po zalogowaniu się do witryny, będąc w trybie edycji, wstawić go przy pomocy paragrafu "Formularz".  Poniższa animacja prezentuje, jak łatwo jest to zrobić.Podczas gdy edytujemy paragraf Formularz po zakończeniu edycji mogą pojawiać się "jakieś znaczki" w miejscu paragrafu. Jest to naturalne zjawisko ponieważ nadal jesteśmy w trybie Edycji i by ujrzeć poprawnie zapisane informacje w paragrafie Formularz wystarczy przejść do trybu Podgląd, by móc odświeżyć informacje na stronie.Powrót