Role

Utworzono: 2012-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2012-06-26
Liczba odwiedzin posta: 4931

Role odpowiadają za udzielenie redaktorowi, administratorowi dostępu do danych opcji systemu. W ramach potrzeb można stworzyć wiele różniących się od siebie ról, np. rola administratora, rola redaktora, rola osoby wprowadzającej artykuły, rola osoby dodającej tylko ankiety.

Dodawanie roli

 • Wybierz zakładkę „Użytkownicy” - „Role”. ( w prawym górnym rogu ekranu )

 • role-grupy-uzytkownicy

 • Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

 • Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól – Rola

 1. Rola – w tym polu wprowadzamy nazwę roli, która będzie widoczna na liście ról w opcjach tworzenia i edycji użytkownika

 2. Opis - w tym polu wprowadzamy opis roli, który może stanowić informację dla innych administratorów.

 3. Privileges – w tym polu zaznaczamy przywileje jakie będzie posiadała nowa rola (np. zarządzanie artykułami, ankietami, plikami)

 4. Użytkownicy – w tym polu z listy użytkowników z uprawnieniami wybieramy osoby, które będą posiadały tworzoną role (tym samym otrzymają nowe przywileje). Stosując klawisze „Shift” i „Ctrl” możemy zaznaczyć wielu użytkowników jednocześnie.

Opis przywilej

Nazwy przywilejów do tworzenia Ról i ich objaśnienia:

 • articles - przywilej dodawania treści (widoczność zakładki "Treści (Artykuly)" w panelu administracyjnym) 

 • articles_import – przywilej do wprowadzanie duzej ilości artykułów w postaci pliku xls.

 • banners - przywilej dodawania banerów reklamowych (widoczność zakładki "Reklamy" w panelu administracyjnym) 

 • categories - przywilej dodawania kategorii do plików i treści (widoczność zakładki "Kategorie" w panelu administracyjnym) 

 • comments - przywilej moderowania komentarzy

 • faqs - przywilej dodawania listy FAQ (widoczność zakładki "FAQ" w panelu administracyjnym) 

 • files - przywilej dodawania plików (widoczność zakładki "Pliki" w panelu administracyjnym)

 • forms - przywilej dodawania formularzy (widoczność zakładki "Formularze" w panelu administracyjnym)

 • forums - przywilej zarządzania forum w panelu administracyjnym (widoczność zakładki "Fora" w panelu administracyjnym)

 • groups - przywilej dodawania grupy na potrzeby zarządzania użytkownikami (widoczność zakładki "Grupy" w panelu administracyjnym)

 • localities – przywilej zarządzania lokalizacjami (miejscowościami)

 • newsletters - przywilej zarządzania wysyłką newslettera oraz użytkownikami zapisanymi na newsletter (widoczność zakładki "Newslettery" w panelu administracyjnym)

 • page_layouts - przywilej zarządzania szablonami strony (edycja, kasowanie) (widoczność zakładki "Layouty" w panelu administracyjnym). Javatech nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w layoucie dokonane przez Zamawiającego.

 • pages - przywilej zarządzania menu portalu, stronami, ich nazwami i adresami. (widoczność zakładki "Strony" w panelu administracyjnym)

 • paragraph_article - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Artykuły/ Newsy

 • paragraph_banner - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Reklama / Bannery 

 • paragraph_download - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Download (Pliki do pobrania)

 • paragraph_faq - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu FAQ

 • paragraph_form - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Formularz 

 • paragraph_forum - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Forum - najnowsze posty 

 • paragraph_image - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Obrazki 

 • paragraph_menu - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Menu 

 • paragraph_newsletter - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Newsletter (Formularz do zapisywania się na newsletter )

 • paragraph_pool - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Ankieta 

 • paragraph_pool – przywilej zarządzania paragrafem rss

 • paragraph_text - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Tekst i obraz 

 • paragraph_video - przywilej dodawania na stronie portalu paragrafu Video

 • podcasts – przywilej dodania podcastu (Widoczność zakładki „podcast” w panelu administracyjnym)

 • pools - przywilej zarządzania ankietami (tworzenie, edycja, kasowanie) (widoczność zakładki "Ankiety" w panelu administracyjnym). 

 • portals - przywilej zarządzania ustawieniami adresu url portali oraz mettatagami. (edycja,
  kasowanie) (widoczność zakładki "Portale" w panelu administracyjnym). 

 • roles - przywilej zarządzania Rolami użytkowników (edycja, kasowanie) (widoczność zakładki "Role" w panelu administracyjnym). 

 • system_logs – przywilej oglądania informacji o ostatnio zalogowanych użytkowników

 • users - przywilej zarządzania użytkownikami (edycja, kasowanie) (widoczność zakładki "Użytkownicy" w panelu administracyjnym).Powrót