Grupy

Utworzono: 2012-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2012-06-26
Liczba odwiedzin posta: 4554

W tej części systemu zostały umieszczone opcje do zarządzania grupami dostępu do treści. Grupa określa zakres treści, danych w panelu administracyjnym do których ma dostęp użytkownik.

Do utworzonych grup przypisywani są poszczególni użytkownicy, którzy otrzymują dostęp do danej treści.

Użytkownicy nie posiadający danej grupy nie mają możliwości wglądu w dane zapisywane w ramach grupy.

Dodawanie grupy

  1. Wybierz zakładkę „Użytkownicy” - „Grupy”.

  2. Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

  3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól – Grupa

  1. Nazwa – w tym polu wprowadzamy nazwę grupy, która będzie widoczna na liście grup w opcjach tworzenia i edycji użytkownika

  2. Opis - w tym polu wprowadzamy opis grupy, który może stanowić informację dla innych administratorów.

  3. Portale – w tym polu określamy z którym portalem grupa będzie powiązana zaznaczając poszczególne nazwy portali. Stosując klawisze „Shift” i „Ctrl” możemy zaznaczyć wiele nazw portali.

  4. Kategorie – w tym polu wybieramy kategorie (artykułów, plików) do których będą mieli dostęp użytkownicy tworzonej grupy.

  5. Użytkownicy – w tym polu z listy użytkowników z uprawnieniami wybieramy osoby, które będą należały do grupy. Stosując klawisze „Shift” i „Ctrl” możemy zaznaczyć wielu użytkowników jednocześnie.

     

Edycja grupy

Edycji danej grupy dokonujemy za pomocą tych samych pól za pomocą których została dodana. Aby przejść do edycji stosujemy opcje „Edytuj” znajdującą się na liście grup w panelu administracyjnym.

 Powrót