Użytkownicy

Utworzono: 2012-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-03
Liczba odwiedzin posta: 4766

Aby dodawać, edytować lub usuwać użytkowników musimy posłużyć się opcjami zawartymi w części „Użytkownicy”. Wszyscy moderatorzy na forach muszą zostać najpierw wprowadzeni za pomocą opcji dodawania użytkowników. 

Wszyscy użytkownicy rejestrujący się do Portalu muszą być ręcznie zaakceptowani przez administratora. Do aktywacji konta służy opcja „Aktywuj” (znajdująca się na liście użytkowników).

Użytkownicy dzielą się na dwie podstawowe grupy „administratorów” i „członków klubu”. Administracja obydwoma grupami jest jednakowa.

Dodawanie użytkownika

 • Wybierz zakładkę „Użytkownicy” - „Użytkownicy”

 • Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

 • Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól

 • Imię – w tym polu wprowadzamy imię użytkownika

 • Nazwisko - w tym polu wprowadzamy nazwisko użytkownika 

 • Login - w tym polu wprowadzamy login użytkownika za pomocą którego użytkownik będzie mógł się logować.

 • Hasło – w tym polu wprowadzamy ciąg znaków stanowiących hasło

 • Potwierdzenie hasła – w tym polu wprowadzamy powtarzamy ciąg znaków, który będzie stanowił hasło

 • E-mail – w tym polu wprowadzamy adres mailowy użytkownika. E-mail również może spełnia rolę loginu.

 • Typ – w tym polu wybieramy typ uprawnień jaki będzie posiadał nowy użytkownik (administrator czy członek klubu)

 • Grupy – w tym polu określamy grupy do których będzie przypisany użytkownik. Stosując klawisze „Shift” oraz „Ctrl” możemy zaznaczyć wiele grup jednocześnie.

 • Role – za pomocą tej opcji możemy określić jakie role będzie posiadał użytkownik. Stosując klawisze

Edycja danych użytkownika

Edycji danego użytkownika dokonujemy za pomocą tych samych pól za pomocą których została dodany. Aby przejść do edycji stosujemy opcje „Edytuj” znajdującą się na liście użytkowników w panelu administracyjnym.Powrót