Artykuły

Utworzono: 2011-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19
Liczba odwiedzin posta: 4930

Moduł „Artykuły” odpowiada za tworzenie i zarządzanie informacjami prezentowanymi na stronach serwisów. Artykuły mogą być publikowane na dowolnych stronach serwisu. Za wyświetlanie ich treści odpowiada jednak jedna ze stron specjalnych .../article.

Aby zmienić domyślną stronę, na której wyświetlają się artykuły należy przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta , następnie kliknąć przycisk "edycja pod "Zaawansowane ustawienia"  a następnie w polu "domyślna strona treści" zmienić wpis "article" na inny np. "blog"

Paragraf który odpowiada za wyświetlanie tego modułu na stronie to „Artykuły”.

Dodawanie treści

 1. Wybierz zakładkę „Zawartość” a następnie „Artykuły”

 2. Zastosować opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

 3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól - Treści

 1. Tytuł – w tym polu wprowadzamy tytuł artykuły

 2. Autor – w tym polu wprowadzamy imię i nazwisko Autora treści. Wpisany autor będzie wyświetlany na liście artykułów.

 3. Status – w tym polu określamy czy artykuł jest w stadium roboczym (nie może być opublikowany), czy artykuł jest gotowy (można go opublikować).

 4. Kategoria – za pomocą tego pola wybieramy z dostępnej listy nazwę kategorii, do której chcemy zakwalifikować artykuł. Wybór kategorii jest powiązane z miejscem wyświetlania artykuły na stronie.

 5. Publikacja od – do – w tych polach określamy początek i koniec daty publikacji informacji na stornie.

 6. Początek – koniec wydarzenia – w tych polach określamy początek i koniec trwania wydarzenia.

  Ustawienie dat w tych polach spowoduje automatyczne uwzględnienie wydarzenia w kalendarzu.

 7. Typ edytora treści - w tym polu określamy typ edytora za pomocą którego wprowadzimy treść.

 8. Skrót - w tym polu wprowadzamy „skrót” artykułu. Wprowadzona treść będzie wyświetlana na liście artykułów wraz z tytułem i informacją o autorze.

 9. Zawartość – w tym polu wprowadzamy pełna treść artykułu. Wprowadzona treść będzie wyświetlana po zastosowaniu opcji „więcej”.

 10. Zdjęcie – w tym polu możemy dołączyć zdjęcie, które jest powiązane z treścią artykułu. Wprowadzone zdjęcie będzie wyświetlana w postaci miniaturki obok treści. Grafika będzie widoczna na liście artykułu i pełnej wersji artykułu.

 1. Opis zdjęcia – w tym polu wprowadzamy opis zdjęcia

 2. Załącznik pod zdjęciem – za pomocą tego pola możemy wprowadzić plik do pobrania, który będzie

  wyświetlany pod miniaturką zdjęcia.

Opis pól - Załączniki

 1. Załącznik – jeśli artykuł ma posiadać załącznik, to za pomocą tego pola możemy go dołączyć do

  treści. Załącznik będzie wyświetlany po zastosowaniu opcji „Więcej”.

 2. Dodaj załącznik – za pomocą tej opcji rozwijamy pola dodawania kolejnych załączników.

 3. Plik – za pomocą tego pola pobieramy z dysku komputera udostępniany plik

 4. Nazwa – za pomocą tego pola wprowadzamy nazwę pliku

 5. Za pomocą tej opcji możemy usunąć wybrany załącznik.

 6. Za pomocą tej opcji możemy określić kolejność załączników, przenosząc je.

Opis pól – Obrazki

 1. Obrazki – jeśli artykuł ma posiadać galerię, to za pomocą tego pola możemy ją dodać do treści. Zdjęcia

  z galerii będą wyświetlane po zastosowaniu opcji „Więcej”.

 2. Dodaj obrazek – za pomocą tej opcji rozwijamy pola dodawania kolejnych obrazków.

 3. Obrazek – za pomocą tego pola pobieramy z dysku komputera obrazek.

 4. Nazwa – za pomocą tego pola wprowadzamy nazwę obrazka.

 5. Za pomocą tej opcji możemy usunąć dany obrazek z galerii.

 6. Za pomocą tej opcji możemy kreślić kolejność obrazków w galerii przenosząc obrazki.

Opis pól - Ustawienia

 1. Czy komentowany - za pomocą tej opcji pozwalamy na komentowanie artykułu przez internautów.

  Jeśli opcja ma być włączona checkbox musi być zaznaczony.

 2. Czy głosowanie - za pomocą tej opcji pozwalamy na ocenianie artykułu przez internautów. Jeśli opcja ma być włączona checkbox musi być zaznaczony.

 3. Wymagane logowanie aby pobrać załącznik - za pomocą tej opcji ograniczmy możliwość pobierania załącznika wyłącznie do użytkownikom zalogowanym. Jeśli opcja ma być włączona checkbox musi być zaznaczony.

Edycja artykułu

Edycji danych artykułu dokonujemy za pomocą tych samych pól za pomocą których został stworzony. Do edycji treści może przejść za pomocą opcji „Edycja” umieszczonej na liście artykułów.

Wersjonowanie

Treści wprowadzone za pomocą artykułu podlegają rejestracji historii zmian w dokumencie. Rejestracja zmian jest automatyczne, następuje po każdym użyciu opcji „Zapisz”. W podglądzie artykułu w panelu administracyjnym są zawarte informacje, która wersja jest aktualna. Każda wersja posiada informację co zostało zmienione (np. treść).

Aby przejrzeć historię zmian należy zastosować opcję podglądu „lornetkę”. 

 

 Powrót


Dodaj komentarz