Opcje wysyłki

Utworzono: 2011-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-17
Liczba odwiedzin posta: 3283

W tej części systemu możemy dodać nowe sposoby wysyłki produktów oraz koszt jaki się z nimi wiąże.

  1. Aby dodać nową opcję wysyłki wybierz zakładkę E-commerce – Opcje wysyłki

  2. Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij samodzielnie odpowiednie pola

  3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól

  1. Nazwa – w tym polu wprowadzamy nazwę, tekst informujący o sposobie wysyłki, np. „Poczta Polska”

  2. Cena – w tym polu wpisujemy cenę wysyłki.

Podane dane będą wyświetlane jako opcje do wyboru sposobu wysyłki, przy składania zamówienia.

Edycja opcji wysyłki

Edycji danej opcji wysyłki dokonujemy za pomocą tych samych pól za pomocą których została dodana. Aby przejść do edycji stosujemy opcje „Edytuj” znajdującą się na liście opcji wysyłki w panelu administracyjnym. 

 Powrót