Kategorie

Utworzono: 2011-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-17
Liczba odwiedzin posta: 4065

W tej części systemu administratorzy systemu mają możliwość tworzyć oraz zarządzać kategoriami produktów w sklepie.

Dodawanie kategorii

 1. Wybierz zakładkę Sklep – Kategorie

 2. Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij samodzielnie odpowiednie pola

 3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól

 1. Nazwa – w tym polu wprowadzany nazwę kategorii, która będzie wyświetlana w menu sklepu.

 2. Opis - w tym polu wprowadzamy opis kategorii, który może stanowić informację dla innych administratorów.

 3. Typ – w tym polu określamy typ treści jaki będzie zapisywany w kategorii.

 4. Priorytet - w tym polu określamy kolejność kategorii. Typ A – kategoria jest wyświetlana w menu, typ

  B – kategoria nie jest wyświetlana w menu ale stanowi odrębny podział np. kategoria „promocje” 

 5. Opcje sortowania (Sorting options ) - w tym polu możemy wybrać opcje sortowania po których będzie sortowany produkt w kategorii np. po cenie, objętości, nazwie. Docelowo wszystkie kategorie mają wybrane trzy opcje sortowania (Nazwa, Cena brutto, Priorytet).

  Edycja kategorii

  Edycji danej kategorii dokonujemy za pomocą tych samych pól za pomocą których została dodana. Aby przejść do edycji klikamy na nazwę danej kategorii i wówczas jesteśmy przenoszeni do pól edycji.

  Aby zmienić kolejność kategorii , np. przenieść jedna kategorię nad inną, należy kliknąć na nazwę kategorii i nie puszczając klawisza myszy przenieść ją w odpowiednie miejsce. W taki sposób możemy również umieścić jedna kategorię, jako podkategorię innej. Wówczas należy upuścić przenoszoną kategorię bezpośrednio na nazwie nadrzędnej kategorii. Ogólnie ujmując jest to metoda „złap i upuść”. 

 Powrót