Jak dodać wewnętrzną bazę danych/aplikację na stronę WWW

Utworzono: 2021-08-18
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 2109

Film opisujący działanie bazy danych:


Kilka zrzutów ekranu:

Tworzenie bazy danych w Bazy danych > Nowa

2bazy danych cms siteor

Wprowadzanie danych do dodanej bazy danych:

1bazy danych cms siteor
 

Definiowanie wyglądu do prezentacji Bazy danych / Aplikacji na stronie WWW:


Tworzenie szablonu w CSM > Szablony modułów

1:

7bazy danych cms siteor

2:
3bazy danych cms siteor

UWAGA, po jakiejkolwiek zmianie w szablonie częściowym, żeby zmiany były widoczne na WWW - trzeba przeedytować jednorazowo paragraf Baza Danych (np. dodać spację w tytule)


Dodawanie paragrafu "Baza danych/Aplikacja" na stronę WWW:

1:
5bazy danych cms siteor

2:
6bazy danych cms siteor


Podgląd widoku bazy danych/ aplikacji na Stronie WWW


4bazy danych cms siteor


Kod aplikacji bazy danych:

{
  "tytul": "Kontakt",
  "nazwa": {
    "name": "string1",
    "description": "Nazwa biura",
    "url": true
  },
  "description_pl": {
    "name": "text1",
    "description": "Opis",
    "kind": "html"
  },
"kod_pocztowy": {
    "name": "string2",
    "description": "Kod pocztowy"
  },
  "miasto": {
    "name": "string6",
    "description": "miasto",
    "options": [
      "Warszawa",
      "Szczecin",
      "Słupsk",
      "Piaseczno",
      "Poznań"
    ]
  },
  "ulica": {
    "name": "text3",
    "description": "Ulica i numer"
  },
  "telefon": {
    "name": "string4",
    "description": "Telefon"
  },
  "email": {
    "name": "string5",
    "description": "E-mail"
  },
  "ceny": {
    "name": "text5",
    "description": "Zakres cen"
  },
  "logo": {
    "kind": "gallery",
    "name": "gallery",
    "description": "Logo biura",
    "options": null
  }
}

...

Kod przykładowy szablonu częściowego:

{{#if records}}

<section id="list-section" style="background-color: #f7f7f7;">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">

                <h2 class="t-center" id="offices">
                    Lista biur współpracujących
                </h2>

                <div class="offices" >
                  
                  
                {{#each records}}
 
                    <div class="office">

                        <div class="office-top">

                            <div class="office-top__left">
                              
                            {{#if empty_gallery}}
                              <img class="office__icon" src="https://fs.siteor.com/radgost/files/accountants/online-accounting.svg" alt="icon"/>
                              
                            {{else}}
                        
                                {{#each gallery_images}}
                                    <img src="{{large_url}}" class="office__icon" />
                                {{/each}}          
                          
                            {{/if}}                                
                              
                                
                            </div> <!-- office-top__left -->
                            
                            <div class="office-top__middle">
                                <img class="office__icon--mobile" src="https://fs.siteor.com/radgost/files/accountants/online-accounting.svg" alt="icon"/>
                                {{#if nazwa}}
                                  <h3 class="office__name">
                                    <a href="/biura-ksiegowe/lista-biur/{{url}}" > {{nazwa}}</a> 
                                  </h3>
                                {{/if}}
                                {{#if description_pl}}
                                  <p class="main-text--smaller">
                                      {{{description_pl}}}
                                  </p>
                                {{/if}}
                            </div> <!-- office-top__middle -->
                            
                            <div class="office-top__right">

                                <div class="address-wrapper">
                                    <p class="office__address">
                                        Adres
                                    </p>

                                    <p class="office__city">
                                        {{kod_pocztowy}} <span>{{miasto}}</span>
                                    </p>

                                    <p class="office__street">
                                        {{ulica}}
                                    </p>
                
                               
                                </div> <!-- address-wrapper -->
                                
                            </div> <!-- office-top__right -->
                            
                        </div>  <!-- office-top -->                        
                        
                
                    </div>  <!-- office -->
                  
                   {{/each}}                   

                </div> <!-- offices -->

                

            </div> <!-- col -->
        </div> <!-- row -->
    </div> <!-- container -->
</section>

{{/if}}
   
   
{{#unless records}}<section id="list-section" style="background-color: #f7f7f7;">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">

                

                <div class="offices" >
                  
                  
                
 
                    <div class="office">

                        <div class="office-top">

                            <div class="office-top__left">
                                
                            {{#if empty_gallery}}
                              <img class="office__icon" src="https://fs.siteor.com/radgost/files/accountants/online-accounting.svg" alt="icon"/>
                              
                            {{else}}
                        
                                {{#each gallery_images}}
                                    <img src="{{large_url}}" class="office__icon" />
                                {{/each}}          
                          
                            {{/if}}                                
                              
                            </div> <!-- office-top__left -->
                            
                            <div class="office-top__middle">
                                <img class="office__icon--mobile" src="https://fs.siteor.com/radgost/files/accountants/online-accounting.svg" alt="icon"/>
                                {{#if nazwa}}
                                  <h3 class="office__name">
                                      <a href="/biura-ksiegowe/lista-biur/{{url}}" > {{nazwa}}</a> 
                                  </h3>
                                {{/if}}
                                {{#if description_pl}}
                                  <p class="main-text--smaller">
                                      {{{description_pl}}}
                                  </p>
                                {{/if}}
                            </div> <!-- office-top__middle -->
                            
                            <div class="office-top__right">

                                <div class="address-wrapper">
                                    <p class="office__address">
                                        Adres
                                    </p>

                                    <p class="office__city">
                                        00-389 <span>Warszawa</span>
                                    </p>

                                    <p class="office__street">
                                        ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
                                    </p>
                
                                    <button class="btn-blue btn-message">
                                        <span class="btn-message__text">Wiadomość</span>
                                        <span class="btn-message__chevron">
                                            <img src="https://fs.siteor.com/radgost/files/accountants/chevron.svg" alt="v"/>
                                        </span>
                                    </button>
                                </div> <!-- address-wrapper -->
                                
                            </div> <!-- office-top__right -->
                            
                        </div>  <!-- office-top -->

                        <div class="office-bottom">

                            <div class="office-bottom__left"></div>
                          
                                {{#if ceny}}
                                  <p class="main-text--smaller">
                                      {{ceny}}
                                  </p>
                                {{else}}
                          brak cen
                                {{/if}}                          
                          
                                                           

                            <div class="office-bottom__middle contact-form__wrapper"  style="display: none;">
                                <p class="contact-form__title">Formularz kontaktowy</p>
                                <!-- Intum Sugester Forms Biuro Rachunkowe "IMPERIAL" -->
                                <script src="https://cdn.intum.com/0/r/radgost/form/fyYaiQ9iS8Q6MxqU59pk/form.js"></script>
                                <!-- sugester.com forms END -->
                            </div>

                            <div class="office-bottom__right"></div>

                        </div>  <!-- office-bottom -->
                        
                
                    </div>  <!-- office -->
                  
                                   

                </div> <!-- offices -->


              
              <p class="separator"><a href="/biura-ksiegowe-new/"> Powrót</a></p>
              

            </div> <!-- col -->
        </div> <!-- row -->
    </div> <!-- container -->
</section>

{{/unless}}


...


Powrót