Moduł: Sklep - Główne kategorie oraz Sklep - Lista podkategorii/produktów

Utworzono: 2017-02-03
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-03
Liczba odwiedzin posta: 3071

locale - język portalu
page.name - nazwa strony
search_query
page.url - url strony
categories - kolekcja obiektów category - poszczególnych wyświetlanych w tym miejscu kategorii
    id
    name
    kind
    show_url
    banner_url
    image_url - ikonka kategorii
    description
    products_count
    subcategories
    path_categories
    options.show_category_banner
    options.show_category_description
    edit_button - w trybie edycji wstawiany jest w tym miejscu przycisk "edytuj kategorię"
    var4
    ​var5
    images
    main_image
    redirect_to_cart
    global_page_vars.shop_type - main_list / list / details
    products - kolekcja obiektów product - poszczególnych produktów z tej kategorii (ich ilość definiuje się w opcja modułu sklep)
        name
        id
        hidden
        main
        show_url
        canonical_url
        product_id
        discount
        type
        categories
        image_url
        image_large_url
        image_medium_url
        image_mini_url
        image_thumb_url
        image_enlarge
        image_light_url
        image_field1
        images
        full_name
        edit_button
        show_abstract
        abstract
        available
        availability
        availability_desc
        attachments
        many_variants
        currency
        tax
        show_price
        short_name
        price
        old_price
        index
        add_to_cart_path
        add_to_wishlist
        remove_from_wishlist
        description
        description2
        product_no
        additional_fields
        size_from
        size_to
        extra_feature
        extra_feature_name
        extra_feature_desc
        extra_feature_price
        redirect_to_cart
        variants
        variants_size
        show_variants
        addition
        comments_count
        categories_images
        categories_joint_description
        categories_joint_var1
        categories_joint_var2
        categories_joint_var3
        video_url
        video_key
        stock_level
        weight_gross
        priority
        keywords
        field1
        field2
        field3
        field4
        field5
        field6
        field7
        field8
        field9
        field10
        field11
        field12
        field13
        field14
        field15
        field16
        field17
        field18
        field19
        field20
        text1
        text2
        text3


Powrót