Podłączanie konta PayPal

Opublikowany 2018-01-05 11:41

by podłączyć konto PayPal do programu siteor.pl trzeba wykonać kilka niezbędnych kroków w panelu PayPal.

Najpierw trzeba włączyć Ekspresową Realizację Płatności ( miejsca gdzie trzeba kliknąć zaznaczone są czerwoną ramką ):

... oraz wypełnić dane swojej firmy ( jak na zrzucie poniżej ):

 

Dostęp do API PayPal

Właściwe podłączenie kluczy API do systemu siteor.pl następuje po wykonaniu poniższych kroków:

 

Dostęp do api uruchamia się z poziomu menu "Profil" w panelu PayPal - kolejne kroki:

 

1. Wybrać menu "Moje konto" -> "Profil"

2. Wybrać pozycję menu bocznego "Moje narzędzie sprzedaży" , w pragrafie "Sprzedaż w internecie" proszę odnaleźć pozycję "Dostęp do API" i kliknąć "Zaktualizuj"

 

 

3. Na kolejnej stronie wyświetlą się dwie opcję, proszę wybrać opcję 2 

Następnie kody z systemu PayPal trzeba przekleić do systemu Siteor - jak na zrzutach poniżej

 

 

 


Powrót

Dodaj komentarz