Moduł Obrazki - przykład

Utworzono: 2017-12-11
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10
Liczba odwiedzin posta: 1576

<ul class="paragraph_images_{{list_type}} clearfix">
{{#each images}}
    <li class="{{image_class}}">

    {{#if link}}
        <a href="{{link}}" title="{{name}}" class="cms_image_place" {{#if new_window}}target="_blank"{{/if}}>
            <img src="{{image_medium_url}}" alt="{{alt_text}}" title="{{name}}">
        </a>
    {{else}}
        {{#if ../../popup}}
        <a href="{{image_large_url}}" title="{{name}}" class="fancybox" rel="paragraph_image">
            <img src="{{image_medium_url}}" alt="{{alt_text}}" title="{{name}}">
        </a>
        {{else}}
            <img src="{{image_medium_url}}" alt="{{alt_text}}" title="{{name}}">
        {{/if}}
    {{/if}}

        <div class="photo_data">
        {{#if name}}
            <h4 class="photo_name">
                {{#if link}}
                    <a href="{{link}}" title="{{name}}" {{#if new_window}}target="_blank"{{/if}}>{{{name}}}</a>
                {{else}}
                    {{{name}}}
                {{/if}}
            </h4>
        {{/if}}
        {{#if description}}
            <p class="photo_description">
                {{#if link}}
                    <a href="{{link}}" title="{{name}}" {{#if new_window}}target="_blank"{{/if}}>{{{description}}}</a>
                {{else}}
                    {{{description}}}
                {{/if}}
            </p>
        {{/if}}
        {{#if author}}
            <span class="photo_author">{{author}}</span>
        {{/if}}
        </div> <!-- photo_data -->
    </li>
{{/each}}
</ul>


Powrót