FAQ

Utworzono: 2011-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2011-11-08
Liczba odwiedzin posta: 4574

W ramach portalu stworzony został formularz kontaktowy pomiędzy użytkownikami a redakcją portalu, za pomocą którego będą mogły być zgłaszane zagadnienia związane z funkcjonowaniem portalu oraz kwestiami merytorycznymi.

Za pomocą formularza będą mogły być zgłaszane pytania, na które odpowiedź będzie prezentowana za pomocą opcji FAQ – najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Dodawanie FAQ

 1. Wybierz zakładkę „Zawartość” a następnie „FAQ”.

 2. Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

 3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól - FAQ

 1. Nazwa – w tym polu wprowadzamy tytuł dla tworzonej listy pytań i odpowiedzi. Nazwa

  wyświetlania będzie na liście wszystkich FAQ .

 2. Opis – w tym polu wprowadzamy opis dla listy FAQ

Opis pól - Pytania / Odpowiedzi

 1. Dodaj pytanie – za pomocą tej opcji możemy dodawać kolejne pytania i odpowiedzi. Po wprowadzeniu jednego pytania, można w tym samym FAQ dodać kolejne, tworząc FAQ na dany temat.

 2. Pytanie – w tym polu wprowadzamy pytanie zadane przez internautę, lub inne pytanie, zagadnienie, na które chcemy odpowiedzieć.

 3. Opis – w tym polu wpisujemy odpowiedź na zadane pytanie

 1. Opcja przenoszenie - za pomocą tej opcji, możemy przestawiać kolejność pytań na liście w danym FAQ. Zasada przesuwania jak przy przenoszeniu pól w formularzu.

 2. Opcja kasowania - za pomocą tej opcji usuwamy dane pytanie wraz z odpowiedzią z listy FAQ.

Edycja listy FAQ

Edycji FAQ dokonujemy za pomocą tych samych pól, za pomocą których został stworzony. Aby przejść do edycji stosujemy opcję „Edytuj” znajdująca się na liście FAQ. 

 Powrót