Formularze

Opublikowany: 2011-11-08 01:25
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-20 16:39
ilość odwiedzin posta: 4057

Przykład tworzenia i dodawania formularza:

 

Opcja „Formularze” odpowiedzialna jest w systemie za udostępnienie internautom kontaktu z redakcją portalu. Administrator tworząc formularz może go opublikować a następnie przeglądać wpisy dokonane za pomocą opublikowanego formularza. Formularz publikujemy na stronie za pomocą paragrafu „Formularz”.

Formularze stworzone w systemie siteor można umieszczać na dowolnych stronach WWW bądź aplikacjach ( nie muszą być oparte na systemie Siteor.pl ). Aby umieścić formularz na dowolnej stronie wystarczy skopiować i wkleić kod javascript.___________________________________________

Dodawanie formularza
 1. Wybierz zakładkę „Strona WWW” a następnie „Formularze”.

 2. Zastosuj opcję „Dodaj” i wypełnij odpowiednie, poniżej opisane pola.

 3. Zapisz wprowadzone dane lub anuluj stosując opcję „Powrót”.

Opis pól - Formularz

 • Dodaj pole tekstowe – opcja dodania pola tekstowego (jednowierszowego). Takie pole może być wykorzystane w formularzu do wpisywania imienia, nazwiska, e-maila, nazwy firmy itp.

  1. a)  Nazwa pola – w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, np. „Wprowadź adres e-mail”

  2. b)  Czy pole wymagane – za pomocą tej opcji określamy, czy pole będzie wymagane do uzupełnienia w formularzy, czy nie. Opcja odznaczona – pole nie jest wymagane.

  3. c)  Szerokość (px) – w tym polu określamy szerokość wyświetlanego pola w pikselach.

 • Dodaj pole wyboru – opcja dodania pola wyboru (selekt). Takie pole może być wykorzystane w formularzu do wyboru np. typu problemu (z przygotowanej listy, np. pytanie, uwaga).

  1. a)  Nazwa pola – w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, np. „Wybierz typ problemu”

  2. b)  Czy pole wymagane – za pomocą tej opcji określamy, czy pole będzie wymagane do uzupełnienia w formularzy, czy nie. Opcja odznaczona – pole nie jest wymagane.

  3. c)  Szerokość (px) – w tym polu określamy szerokość wyświetlanego pola w pikselach.

  4. d)  Opcje – w tym polu wprowadzamy opcje wyboru, wpisując odpowiednie słowa (opcje oddzielamy „enterem”)

 • Dodaj duże pole tekstowe – opcja dodania pola wyboru (selekt). Takie pole może być wykorzystane w formularzu do wyboru np. typu problemu (z przygotowanej listy, np. pytanie, uwaga).

  1. a)  Nazwa pola – w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, np. „Treść wiadomości”

  2. b)  Czy pole wymagane – za pomocą tej opcji określamy, czy pole będzie wymagane do uzupełnienia w formularzy, czy nie. Opcja odznaczona – pole nie jest wymagane.

  3. c)  Szerokość (px) – w tym polu określamy szerokość wyświetlanego pola w pikselach.

  4. d)  Wysokość (px) – w tym polu określamy wysokość wyświetlanego pola w pikselach.

 • Dodaj pole wielokrotnego wyboru - opcja dodania pola wyboru (checkbox)

  1. a) Nazwa pola - w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, np. „Wybierz typ problemu”.

  2. b) Opcje - w tym polu wprowadzamy opcje wyboru, wpisując odpowiednie słowa (opcje oddzielamy „enterem”).

 • Dodaj pole radio – opcja dodania pola wyboru (radio)
 1. a) Nazwa pola – w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, np. „Wybierz typ problemu”
 2. b )Opcje –  w tym polu wprowadzamy opcje wyboru, wpisując odpowiednie słowa (opcje oddzielamy „enterem”)
 • Dodaj pole typu data - w tym polu wprowadzamy opcję wpisania daty za pomocą kalendarza.
 1. a) Nazwa pola - w tym polu wprowadzamy nazwę pola. Nazwa pola będzie wyświetlana nad polem, w kturym będzie się wybierało datę.
 2. b) Czy pole wymagane – za pomocą tej opcji określamy, czy pole będzie wymagane do uzupełnienia w formularzy, czy nie. Opcja odznaczona – pole nie jest wymagane.
 • Opcja przenoszenie pola – stosując tę opcję (klikamy lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk przenosimy w wybrane miejsce. Aby puścić pole uwalniamy klawisz )
 • Opcja kasowania pola – za pomocą tej opcji usuwamy pole z formularza. Opis pól - Ustawienia
 1. Nazwa – w tym polu wprowadzamy nazwę dla całego formularza. Nazwa będzie widoczna na liście formularzy.

 2. Tekst przycisku wysyłania – w tym polu wprowadzamy tekst jaki będzie wyświetlony na przycisku do zapisu wypełnionego formularza.

 1. Opis – w tym polu wprowadzamy opis do formularza

 2. Komunikat po wypełnieniu – w tym polu wprowadzamy tekst jaki będzie wyświetlony po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu go przez internautę.

 3. E-mail, na który ma zostać wysłana informacja o wypełnieniu formularza – w tym polu wprowadzamy adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wypełnieniu formularza. Za każdym razem, gdy internauta zatwierdzi wysłanie formularza na podany adres zostanie wysłane e- mail.

Edycja formularza

Edycji formularza dokonujemy za pomocą tych samych pól, za pomocą których został stworzony. Aby przejść do edycji stosujemy opcję „Edytuj” znajdująca się na liście formularzy. 

 Powrót

Dodaj komentarz